Elállási nyilatkozat

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett: Goal Hungary Kft.

Postacím: 6034 Helvécia, Küküllő utca 36.

E-mail: info@totallsport.com

 

 

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: 1

 

 

 

 

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 2

 

A fogyasztó neve:

 

A fogyasztó címe:

 

A fogyasztó aláírása:                                                                     (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt:

 

 

 

1 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

2 A megfelelő jelölendő